Regulamin

1. Nocleg wykupowany jest na jedną dobę, która trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

2. Przy pobytach dłuższych niż jedna doba , zastrzega się możliwość pobierania opłaty miejscowej w kwocie określonej uchwałą Rady Miasta Krakowa.

3. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, powinno być zgłoszone w Recepcji podczas zameldowania.

4. Miejsca noclegowe wynajmuje się po przedłożeniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty z góry gotówką.

5. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

6. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 7:00 do 22:00.

7. Od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej.

8. Zachowanie gości oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Osobie, która narusza tę zasadę można odmówić dalszego pobytu nawet w trakcie trwania doby bez zwrotu opłat za nocleg.

9. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję obsługi.

10. Noclegi Rysi Stok” mają obowiązek zapewnić : bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, sprzątanie pokoi i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń na życzenie oraz sprawną – pod względem technicznym – usługę.

11. Na terenie obiektu – z wyjątkiem wyznaczonych miejsc – obowiązuje całkowity zakaz palenia.

12. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji oraz w chwili zameldowania.

13. Noclegi Rysi Stok” ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z ich usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.

14. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie w Recepcji.

15. Gość – każdorazowo gdy opuszcza pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi a w momencie opuszczenia obiektu, pozostawić klucz od pokoju w Recepcji. W przypadku zagubienia klucza do pokoju gość zobowiązany jest uiścić karę w kwocie 100,00zł.

16. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu, powstałe z jego winy i osób trzecich.

17. Przedmioty pozostawione w pokoju po wyjeździe Gości , będą odesłane na życzenie i koszt Gościa pod wskazany adres . W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty te zostaną przechowane przez okres 1 miesiąca.

18. Prosi się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach.

19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia obiektu.